Italiano (Italian) Español (Spanish) English Français (French) Português de Portugal (Portuguese) Magyar (Hungarian)

News

 

Bemutató

A világ, amelyet ismertünk, nem létezik többé. Mindennapi életünk mélyen átalakult. A létezés egy új módja kezd testet ölteni az emberiség számára: az első világméretű civilizáció. Milyen lesz ez? Mit szeretnénk, milyen legyen?

Az emberi történelem során több tucat civilizáció emelkedett fel, érte el aranykorát és indult hanyatlásnak. A jelenleg még létező civilizációk a kimerültség jeleit mutatják. Ugyanakkor a technikai fejlődés lehetővé teszi számunkra, hogy bepillantsunk az eljövendő világba, amely valójában már jelen van.

Milyen lesz ez a világ?

Jelenlegi civilizációink egyszerű, mechanikus kivetülése lesz?

Vagy globális „szabadpiac, amely néhány ember számára gazdasági hasznot hajt a szenvedő többség rovására?

Netán egy apokaliptikus videojáték?

Vagy kövekkel és botokkal vívott világháború, mint amilyet Einstein jósolt?

Esetleg egy Disneylandhez hasonló világ, melyben az emberi lény elveszti létezése értelmét?

Ezen előrejelzések egyike sem fog valóra válni. Az emberi lény egy olyan történelmi válaszút előtt áll, ahol a régi paradigmák már nem adnak válaszokat, nem adnak irányt a cselekedeteinek. Egy olyan új paradigmát keres, amely megfelel egy új sorsra való törekvésének, és amely nem foldozható össze egy erőszakos rendszer roncsaiból.

A Humanista Tanulmányok Világközpontjának tagjai úgy hiszik, ez az új világ olyan lesz, amilyenné mi építjük, és mindez a mi kezünkben és a bolygó minden lakójának kezében van. Az új civilizációt a legnagyszerűbb emberi értékeink fogják jelezni: a konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldása; a kulturális, gazdasági vagy fizikai okok miatti megkülönböztetés hiánya; a fizikai, gazdasági, faji, vallási és  nemi alapú erőszak hiánya; a gondolatok és hitek szabadsága. Olyan gondolkodásmód, amely képes átlátni az emberek és kultúrák közötti kapcsolatokat, valamint a történelmi folyamatokat. Egy olyan ökoszisztéma, amely az az élet minden megnyilvánulását szolgálja, nem csak egy szűk réteg korlátlan fogyasztói igényeit. Egy olyan spiritualitás, amely a mély megtapasztalására épít, a mélyre, ami emberi. Egy olyan civilizációról van szó, melynek legfőbb értéke az emberi lény.

Ez az új világ nem csak egy tervrajz lesz, hanem emberi szándékok és cselekedetek által létrehozott építmény. De ahhoz, hogy ezek a szándékok a kívánt irányba haladjanak, el kell kezdenünk tanulmányozni ezt az új világot, elképzelni, megálmodni és aztán lépéseket tenni, hogy mindez valósággá váljon.

Az emberi történelem során a tudás, a fejlődés és az emberi lény iránti szeretet számos alkalommal emelt társadalmakat a legmagasabb fejlettségi szintjükre. Azokban a humanista időszakokban, melyekben a tudomány és a tudás a saját útján haladt, nagy előrelépések történtek a fájdalom és a szenvedés leküzdése terén.

Ezen humanista korszakok szellemiségének  és legjobb alkotásainak jegyében a Második Nemzetközi Szimpózium párbeszédet javasol. Nem elvont és nem is intézményes párbeszédet, hanem egy megállapodást az alapvető pontokról, melyek a következők: a kutatások, a kommunikáció és az együttműködés új útjainak megnyitása, új hidak építése a „jóakaratú emberek”, különböző kultúrák képviselői, hitek és ideológiák között annak érdekében, hogy létrejöjjenek az új, világméretű civilizáció alappillérei.

Most van itt a választás és az alkotás pillanata, hogy legjobb törekvéseinket és energiáinkat annak a civilizációnak a felépítésére fordítsuk, mely a legmélyebb vágyainkat tükrözi, és amelyet oly régóta remélünk: az Egyetemes Emberi Nemzet felépítésére.

  Next page: Munkaterületek